GrafoTherm

 

GrafoTherm®-systemet är en vattenbaserad färgliknande ytbeläggning som kan appliceras med tryck- och airlesspruta eller med roller och pensel. GrafoTherm används som kondensskydd till exempel på plåtytor inne i sjökontainers, biltak o.s.v. GrafoTherm adsorberar kondensvatten och håller det under kontroll tills det försvinner i form av ånga. GrafoTherm-ytan är mestadels torr. Det bildas inga vattendroppar som i förlängningen kan ställa till med stora skador på maskiner, varulager eller själva byggnaden. GrafoTherm förbättrar rostskyddet och minskar risken för mögel, alger och röta. Adsorptionsförmågan ökas genom tjockare GrafoTherm-skikt.

  GrafoTherm2

  Till vänster plåt utan kondensskydd, till höger plåt med GrafoTherm-behandling.

GrafoTherm funktion3

Exempel på GrafoTherms funktion.

Mera om GrafoTherm (på finska). 

 

Tillbaka till Specialtjänster