Penetron

 

SanCon samarbetar med Oy Pen-Tec Finland Ab gällande PENETRON®-systemet för kapillär vattentätning av betong. SanCon ansvarar för arbetsutförande och marknadsföring av PENETRON®-systemet i Vasa-Kauhajoki-Kristinestad med omnejder.

Penetron-systemet består av basprodukter för slamning av betongkonstruktioner, metodprodukter för tätning av sprickor/otätheter och håligheter i betong och som tillsatsmedel för fabriksbetong.

Penetron är en enkel och effektiv metod som ger ett snabbt och vattentätt resultat. Metoden kan användas såväl förebyggande som vid tätning av läckage.

Penetron kan påföras både inom- och utomhus samt över eller under mark och skyddar även mot kemisk påverkan av betongen. Penetron förseglar och återförseglar även betongen på ett mycket effektivt och beständigt sätt.


Funktionsbeskrivning

Penetrons aktiva kemi startar, med hjälp av vattnet i betongen, en katalytisk osmotisk process som penetrerar in i betongens kapillärer, sprickor och porer.

Penetron bygger tätande kristaller inne i betongen och kan appliceras på såväl insida som utsida på betongkonstruktion utsatt för vattentryck.

Penetron är inget membran utan tätar betongen i hela dess tjocklek och driver ut kvarvarande fukt. Penetron åldras inte, spricker inte, krymper eller krackelerar inte.

PENETRON® förblir aktivt inne i betongen och självtätar nya eventuellt läckande sprickbildningar i betongens egen livstid.

PENETRON® -produkter

PENETRON® SLAMMA - en basprodukt som appliceras på betong, ny eller gammal, enligt Penetron appliceringsanvisningar tillsammans med Penetron metodprodukter.

PENETRON® Penecrete™ Spackelmassa – en metodprodukt som används i kombination med PENETRON® SLAMMA

PENETRON® Peneplug™ Snabbhärdande pluggmassa – en metodprodukt som används i kombination med PENETRON® SLAMMA, för tätning av sprickor i betong vid aktiva vattenläckagen, under högt tryck.

PENETRON® PAS - Admix standard betongtillsats – i pulverform för nygjutningar.

Bastalogo  BASTA – vägen till giftfritt byggande. BASTA - registreringen innebär att man kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

 

Funktionsbeskrivning

Penetron funktionsbeskrivning

 

Tillbaka till Specialtjänster