Meistä

 

Oy SanCon Finland Ab perustettiin 2008. Nyt henkilöstöön kuuluu noin 12 henkilöä. Pyrimme aina parempiin tuloksiin ja järjestämme siksi säännölliset henkilöstökoulutukset. Asiakkaana saat antaa palautetta, otamme vastaan rakentavaa kritiikkiä voidaksemme kehittyä.

Alusta alkaen olemme tehneet yhteistyötä vakuutusyhtiöiden, kiinteistöyhtiöiden ja kuntien kanssa. Näiden lisäksi yksityiset asiakkaat ovat meille tärkeitä. Me pystymme hoitamaan koko vahinkokulun: kartoitus ja asiakirjojen laatiminen, purku ja desinfioiminen, kuivaus ja palauttaminen, joka voi käsittää kaikkea pintamateriaalista ja kalustuksesta aina siivoamiseen asti. Suoritamme tehtävän kokonaisurakkana ja hoidamme tarvittavia yhteydenottoja ja yhteensovittamisia.

Paitsi saneeraustöitä ja muita erikoispalveluja SanCon tarjoaa myös uudisrakentamista. 

Toimintapolitiikkamme

Tarjoamme tarkoituksenmukaisella ja vaatimukset täyttävällä varustuksella sekä oikealla pätevyydellä kokonaisratkaisuja kosteus- ja sisäilmaongelmiin sekä rakennusten saneerauksia, korjauksia ja uudisrakennuksia. Henkilökuntamme on erikoistunut saneeraustyöhön ja kosteusvarmaan rakentamiseen. Pyrimme jatkuvasti parantamaan ja kehittämään toimintaamme omaa ja asiakkaamme parasta ajatellen.

Toimitamme kokonaisurakoita, joiden toteutuksessa olemme tiiviissä yhteydessä asiakkaisiimme varmistaaksemme kaikkia osapuolia tyydyttävän lopputuloksen. Suoritamme työt lakien ja vaatimusten mukaisesti sovitun ajan puitteissa. Vaadimme kaikilta aliurakoitsijoiltamme samaa kuin itseltämme.

Toimintatavoitteenamme on vähentää ympäristökuormitusta ja siksi lajittelemme jätteet kaikilla työmailla ja huolehdimme jätteen pois kuljettamisesta ja suunnittelemme työmme työmatkojen minimoimiseksi. Siisti ja turvallinen työmaa on tärkeää meille, kuten myös asiakkaalle. Pyrimme käyttämään energiaa säästävää varustusta.

Suoritamme työn ylpeydellä ja huomiota herättämättä. Noudatamme työssämme vaitiolovelvollisuutta.