Om oss

 

Oy SanCon Finland Ab grundades 2008. I dagsläget är vi ca 12 anställda. Vi vill alltid bli bättre och har därför regelbundna skolningar för vår personal. Som kund får du komma med respons, vi tar gärna emot konstruktiv kritik för att kunna utvecklas.

Ända sedan starten har vi samarbetat med försäkringsbolag, fastighetsbolag och kommuner. Förutom dessa är privata kunder viktiga för oss. Vi kan hantera hela skadeförloppet: kartläggning och dokumentering, upprivning och desinficering, torkning och återställning, som kan omfatta allt från ytmaterial och möblering till städning. Vi utför arbetet som en helhetsentreprenad och sköter behövliga kontakter och samordningar.

Förutom saneringsarbeten och övriga specialtjänster som SanCon erbjuder utför vi också nybyggnationer.  

Vår policy

Med ändamålsenlig och kravenlig utrustning samt med rätt kompetens erbjuder vi helhetslösningar för fukt- och inomhusluftproblem, samt byggnadssanering, byggnadsrenovering och nybyggnation. Vår personal är specialiserad på saneringsarbete och fuktsäkert byggande. För vår egen, och för kundernas del, eftersträvar vi en ständig förbättring och utveckling av vår verksamhet.

Vi levererar en helhetsentreprenad med en tät kundkontakt för att säkerställa att slutresultatet är till belåtenhet för alla parter. Vi utför arbetet lag- och kravenligt, enligt avtalad tid. Av våra underentreprenörer kräver vi det samma som av oss själva.

I vår verksamhet minskar vi miljöbelastningen genom att sortera avfallet på varje arbetsplats och ta hand om avlägsnandet av avfallet, och genom att planera arbetet för att minimera arbetsresor. För oss, liksom för kunden, är det viktigt att arbetsplatsen är städad och trygg. Vi strävar efter att använda energisnål utrustning.

Vi utför arbetet med stolthet och diskretion. Vi arbetar under tystnadsplikt.