Oy SanCon Finland Ab html image

 

SanCon är ett företag som är specialiserat på fukt- och vattenskador, inomhusluftproblem och provtagningar, och sanering. Utöver detta erbjuder SanCon flera olika tjänster så som nybyggnation, torrsugning, ventilationsrengöring, byggstädning och diamantborrning

Vi levererar en helhetsentreprenad med en tät kundkontakt för att säkerställa att slutresultatet är till belåtenhet för alla parter. Vi utför vårt arbete kravenligt och våra anställda får regelbundet skolning inom området. Arbetet utförs enligt avtalad tid. 

I vår verksamhet strävar vi efter att minska miljöbelastningen, genom att sortera avfallet rätt och planera arbetet för att minimera arbetsresor. Vi strävar efter att använda energisnål utrustning. För oss, liksom för kunden, är det viktigt att arbetsplatsen är städad.
Vi har sopsortering på varje arbetsplats och tar hand om avlägsnandet av avfallet.
Vi utför arbetet med stolthet och diskretion. Vi arbetar under tystnadsplikt.