Vattenskada

 

En kartläggning är det första steget för en sanering av en fukt- eller vattenskada. Vår sakkunniga personal gör kartläggningen med hjälp av specialutrustning. Över kartläggningen görs en rapport som står till grund för ersättningsbeslut från försäkringsbolag och för eventuell skadesanering. Rapporten innehåller uppgifter om objektet, skadan och ett rekommenderat åtgärdsförslag. 

Det du själv kan göra för att minska skadorna är att, om det bara är möjligt, stoppa läckaget. En läckageskada är bäst att ta hand om så snabbt som möjligt eftersom fukten i de flesta fall leder till mögel. Mögel får snabbt grogrund och bildas redan efter någon dag under rätta förhållanden.

Vattenskada

Torkning

SanCon hjälper dig med att avlägsna fukt både vid nybyggnation och vid vattenskada. Vi utför ytavfuktning, trycktorkning, sugtorkning och murtorkning. Under torkningen följer vi med läget genom mätningar och kan avsluta torkningen så snart som det är möjligt. Vi har expertisen och kan välja den mest lämpliga metoden för ditt fall. Efter varje avslutat torkningsuppdrag görs en rapport över uppmätta fuktvärden och en specifikation över el-förbrukningen, dessa handlingar sänds till kunden. 

 

Ta kontakt

Malin Enroth
Tel. 040-487 0306
E-post: malin.enroth@sancon.fi

Mats Johansson
Tel. 040-673 2208
E-post: mats.johansson@sancon.fi