Vinds- och krypgrundsavfuktning

 

En krypgrund eller en vind kan vara utsatt för fukt under längre tid och det är just när organiskt material är utsatt för fukt över kritisk nivå under längre tid som problemen uppstår i form av mögelangrepp, svampbildning och lukter. 

Problemkällor - Hur fuktproblem uppstår i krypgrunden kan bero på en eller flera orsaker, till exempel

  • När varm utomhusluft kommer in i den kalla krypgrunden via ventiler eller sprickbildningar kyls den ner, varvid luftfuktigheten (relativa fukten) ökar. I extrema fall bildas kondens och vattendroppar som blir hängande på undre sidan av golvkonstruktionen.
  • Tillskott av fukt genom avdunstning från krypgrundens markyta.
  • Fukt från omgivningen genom grundmuren och otätheter i grundkonstruktionen.
  • Vatten som tränger in i krypgrunden genom grundmuren från marken runt omkring.

 

Fukt på vindar och mellantaksutrymmen är ett större problem än många tror– problemen kan bero på en eller flera orsaker, till exempel

  • Uppstår ofta fuktproblem i samband med tilläggsisolering. Anledningen till det är att ju bättre man isolerar desto kallare blir det på vinden och risken för fuktskador ökar då markant.
  • Bristfällig ventilering av mellantaksutrymmet och otät ångspärr i övre bjälklaget ökar risken för skador på grund av för hög luftfuktighet i utrymmet.
  • Om man byter värmekälla påverkar det lufttrycket i hela huset. Berg- och fjärrvärme förvärrar fukttillståndet på vinden, då det inte bidrar till uppvärmning av vinden på samma sätt som en skorsten. När man dessutom slutar elda i pannan blir man av med den ventilationseffekt som den varma skorstenen har haft.

 

SanCon installerar maskinell krypgrunds- och vindsavfuktning. Vi säljer och monterar Corroventa®s krypgrunds- och vindsavfuktare. 

VentoVind™

CTR installation ventovind

Krypgrundsavfuktning

 CTR krypgrund2

Ta kontakt: Peter Rosenholm 040 487 0082, peter.rosenholm@sancon.fi