Inomhusmiljö

 

VOC provtaning

Vi spenderar ca 80 % av vår tid inomhus och andas in ca 25 000 liter luft varje dag, därför är det viktigt att luften är frisk och ren för att människan skall må bra. Vanliga symptom vid dålig inomhusluft är bland annat huvudvärk, irriterade ögon och slemhinnor, klåda, trötthet och upplevelse av torr luft. Orsaken till symptomen kan vara många.

Har du frågor kring inomhusmiljön så tveka inte att ta kontakt. Med hjälp av vår sakkunskap och med provtagningar utreder vi hurudan inomhusmiljön är. Vi har kunskapen att ta olika typer av både luft- och materialprover. Vi ger råd och åtgärdsförslag. 

För en god inomhusmiljö är ventilationen av stor vikt, en förbättring av befintlig ventilation kan göra stor skillnad. SanCon utför också ventilationsrengöring och kan ge råd kring ventilationen i byggnader. 

Kontakta Peter Rosenholm 040 487 0082, peter.rosenholm@sancon.fi