Ventilation

 

SanCon står till tjänst med ventilationsrengöring, flödesmätningar och injusteringar av ventilationssystemet. Ventilationsrengöring görs enligt behövliga intervall för olika byggnader. Ett smutsigt ventilationssystem leder till sämre inomhusklimat och högre energiförbrukning. I orena kanaler ökar risken för mikrob- och bakterietillväxt, som riskeras spridas med luftflödet till inomhusluften. 

Vid rengöring av kanaler skapas ett undertryck på det kanalavsnitt som skall rengöras, för att inga orenheter skall sprida sig från kanalerna till inomhusluften. Flödesmätning och injustering av luftflöden görs normalt efter att rengöringen utförts, för att säkerställa att luftflöden och lufttrycksförhållanden är rätt. Som kund erhåller du ett intyg över utförd rengöring och en rapport över flödesmätning och injustering.

Vi gör också filterbyten. Vi kan erbjuda så kallade filterbytesprenumerationer eller så kommer vi och gör behövliga filterbyten mot beställning. 

I en fastighet är inget underhållsfritt, precis som allt övrigt i huset behöver även ventilationen ses över och rengöras med jämna mellanrum. Ventilationen är inte bara viktig för vår hälsa, utan också för husets välmående. För god inomhusmiljö är ventilationen av stor vikt, en förbättring av befintlig ventilation kan göra stor skillnad.Ventilationsrengoring och injustering

Utskriftsvänlig information om ventilationsrengöring på både svenska och finska

Kontakta Peter Rosenholm 040 487 0082, peter.rosenholm@sancon.fi