Specialtjänster

Termotuote®

Oy SanCon Finland Ab har blivit återfösäljare för Termotuotes® produkter i Närpes med omnejd.

Termotuotes® Termosko och Termobalk är en patenterad metod för att reparera en skadad väggstommes nedre del på ett enkelt sätt, t.ex. i blindsockelkonstruktioner. Termotuote® förbättrar dessutom väggens värmevärde.

 

Florosil®

Oy SanCon Finland är återförsäljare av Florosil®, Florosil®TS och Florosil®TS Colour.

Florosil®-produkterna används på betong och avjämningsmassor och fungerar bland annat som fukt- och emissionsspärr. Nedan kan du läsa mera de olika produkterna.

Florosil®

Florosil®TS

Florosil®TS Colour

 

Penetron®

SanCon samarbetar med Oy Pen-Tec Finland Ab gällande PENETRON®-systemet för kapillär vattentätning av betong. SanCon ansvarar för arbetsutförande och marknadsföring av Penetron-systemet i Vasa-Kauhajoki-Kristinestad med omnejder. 

Penetron-systemet består av basprodukter för slamning av betongkonstruktioner, metodprodukter för tätning av sprickor/otätheter och håligheter i betong och som tillsatsmedel för fabriksbetong.

Penetron är en enkel och effektiv metod som ger ett snabbt och vattentätt resultat. Metoden kan användas såväl förebyggande som vid tätning av läckage. Penetron kan påföras både inom- och utomhus och under eller över mark. Penetron skyddar också mot kemisk påverkan av betongen. Penetron förseglar och återförseglar betongen på ett mycket effektivt och beständigt sätt.

 

BioRid®

SanCon har behörighet att utföra BioRid®-behandlingar i Vasaområdet med omnejd.

BioRid®-systemet skyddar mot mögel. BioRid är en putsliknande färg som sprutmålas eller stryks med pensel direkt på underlaget. BioRid används på vägg- och takkonstruktioner (oorgansikt material) inomhus, där det behövs diffusionsöppen färg och/eller mögelskydd på grund av risk för hög fuktbelastning på konstruktionerna.

 

GrafoTherm®

SanCon har behörighet att utföra GrafoTherm®-behandlingar i Vasaområdet med omnejd.

GrafoTherm®-systemet är en vattenbaserad färgliknande ytbeläggning som kan appliceras med tryck- och airlesspruta eller med roller och pensel. GrafoTherm används som kondensskydd till exempel på plåtytor inne i sjökontainers, biltak och så vidare. GrafoTherm adsorberar kondensvatten och håller det under kontroll tills det försvinner i form av ånga, GrafoTherm-ytan är mestadels torr. Det bildas inga vattendroppar som i förlängningen kan ställa till med stora skador på maskiner, varulager eller själva byggnaden. GrafoTherm förbättrar rostskyddet och minskar risken för mögel, alger och röta. Adsorptionsförmågan ökas genom tjockare GrafoTherm-skikt.