Specialtjänster

Termotuote®

Oy SanCon Finland Ab har blivit återfösäljare för Termotuotes® produkter i Närpes med omnejd.

Termotuotes® Termosko och Termobalk är en patenterad metod för att reparera en skadad väggstommes nedre del på ett enkelt sätt, t.ex. i blindsockelkonstruktioner. Termotuote® förbättrar dessutom väggens värmevärde.

 

Florosil®

Oy SanCon Finland är återförsäljare av Florosil®, Florosil®TS och Florosil®TS Colour.

Florosil®-produkterna används på betong och avjämningsmassor och fungerar bland annat som fukt- och emissionsspärr. Nedan kan du läsa mera de olika produkterna.

Florosil®

Florosil®TS

Florosil®TS Colour

 

BioRid®

SanCon har behörighet att utföra BioRid®-behandlingar i Vasaområdet med omnejd.

BioRid®-systemet skyddar mot mögel. BioRid är en putsliknande färg som sprutmålas eller stryks med pensel direkt på underlaget. BioRid används på vägg- och takkonstruktioner (oorgansikt material) inomhus, där det behövs diffusionsöppen färg och/eller mögelskydd på grund av risk för hög fuktbelastning på konstruktionerna.

 

GrafoTherm®

SanCon har behörighet att utföra GrafoTherm®-behandlingar i Vasaområdet med omnejd.

GrafoTherm®-systemet är en vattenbaserad färgliknande ytbeläggning som kan appliceras med tryck- och airlesspruta eller med roller och pensel. GrafoTherm används som kondensskydd till exempel på plåtytor inne i sjökontainers, biltak och så vidare. GrafoTherm adsorberar kondensvatten och håller det under kontroll tills det försvinner i form av ånga, GrafoTherm-ytan är mestadels torr. Det bildas inga vattendroppar som i förlängningen kan ställa till med stora skador på maskiner, varulager eller själva byggnaden. GrafoTherm förbättrar rostskyddet och minskar risken för mögel, alger och röta. Adsorptionsförmågan ökas genom tjockare GrafoTherm-skikt.