Termotuote

 

Bättre slutresultat – enklare!

Termosko-reparationsmetoden är utvecklad enligt praktiska erfarenheter och metoden är patenterad, metoden är utvecklad för att effektivare kunna sanera och åtgärda väggars skadade nedre delar (bl.a. i blindsockelkonstruktioner). Termoskon kan användas tillsammans med Termobalken, vilket är en snabbt monterad energieffektiv isolering. Med denna reparationsmetod erhålls bättre energieffiktivitet för väggkonstruktionen och metoden gör reparationsarbetet snabbare. 

Termoskon och Termobalken bildar tillsammans en ny reparationsmetod för väggkonstruktioner. Nedre delen av den bärande väggstommens träreglar ersätts med isolerade Termoskor av stål. Termobalken, som monteras nertill i väggen mellan väggreglarna, är tillverkad av Finnfoam XPS-isolering. Termobalken är försedd med fästbräde för väggskiva och golvlist. 

SanCon termotuote

För att få ytterligare information och monteringsanvisningar se broschyr, RT-produktkort (på finska) eller gå in på tillverkarens hemsida, www.lamox.fi

Blindsockeln var vanligt förekommande vid byggande av radhus och egnahemshus på 1970- och 1980-talen. Blindsockelkonstruktionen är numera känd att vara en riskkonstruktion, den bärande väggkonstruktionen är utsatt för fukt. Orsak till att väggstommen blir skadad är högt fukttillskott och dålig ventilering av nedre delen av väggkonstruktionen.

SanCon kanna igen blindsockel3Typisk blindsockelkonstruktion, ytterdörren är lägre än sockeln.