Kontakt


Personal

 

 sancon 6

Peter Rosenholm
VD, byggnadsingenjör (inomhusklimatundersökning)
RTA - Expert på hälsoriktigt byggande, C-22392-26-16
+358 40 487 0082
fornamn.efternamn@sancon.fi

sancon 1

Mikael Kauppila
Byggnadsingenjör (arbetsledning)
+358 40 487 0083
fornamn.efternamn@sancon.fi

sancon 12

Malin Enroth
Byggnadsingenjör (kartläggning och konditionsgranskning)
Konstruktionsfuktmätare, C-23858-24-18
+358 40 487 0306
fornamn.efternamn@sancon.fi

sancon 2

Mats Johansson
Byggnadsingenjör (kartläggning och konditionsgranskning)
Konstruktionsfuktmätare, C-23192-24-17
+358 40 673 2208
fornamn.efternamn@sancon.fi

Mike

Mike Nordlund
Kartläggning, fuktmätning, administration
+358 50 462 8268
fornamn.efternamn@sancon.fi


 

Faktureringsuppgifter

 

E-faktura:
EDI/OVT-kod: 003721929273
Förmedlarens kod: 003721291126
Förmedlare: Maventa

Pappersfaktura:
Oy SanCon Ab
21929273
PB 100
80020 Collector Scan

 


Besöksadress

Stationsvägen 12
64200 Närpes

sancon 27