Torrsugning

 

Vår sugvagn kan användas för att avlägsna spånor, säd, sand eller annat torrt och lätt fuktigt finkornigt material. Sugvagnen kan förflyttas med paketbil. Sugvagnen har ett eget uppsamlingskärl på 2 m³. För större mängder ordnas till exempel traktorvagn eller bytesflak som kan backas in under sugvagnens uppsamlingskärl, tömningshöjden är ca två meter.

Med sugvagnen kan växthusvärmeanläggningar effektivt rengöras. SanCon har med gott resultat utfört rengöring av till exempel torv-, pellets- och flispannor.

Tilläggsuppgifter:

  • Luftmängd, max: 2000 m³/h
  • Sugkraft, max: 550 mbar
  • Skräpsilo: 2 m³
  • Slangdimensioner: 100 mm och 75 mm

 

Torrsugning2

 Ta kontakt: Mikael Kauppila 040 48 70 083, mikael.kauppila@sancon.fi