Lunos

 

LUNOS e² är den minsta fjärrkontrollerade ventilationen med värmeåtervinning som bygger på principen om regenerativ värmeväxling. 

Lunose2

Regenerativ värmeväxling fungerar enligt följande princip: En minnessten sitter mitt i luftflödet på en EC-motor med axialfläkt. Genom att växelvis vända luftflödet med fläkten, inifrån och ut, i riktning mot keramiken (minnesstenen), som är specifikt och innehåller massor av energi, värms keramikbatteriet upp och när sedan den friska luften utifrån passerar batteriet värms den luften upp, och skickar den sedan in i bostaden.
Detta görs så effektivt att bara 10-15 % av värmeenergin går förlorad genom ventilationen, värmeåtervinningen ligger då på hela 85-90 %. LUNOS e² decentraliserade ventilationsaggregat kan monteras där behovet finns, kravet är dock att LUNOS e², liksom LUNOS ego, monteras i en yttervägg. 

Det krävs två ventilationsdon som arbetar växelvis med varandra. Till exempel ett don i ett rum och det andra donet i ett annat. Så när det ena donet drar in luft till huset, drar det andra donet ut luft från bostaden, och sedan omvänt. Detta sker växelvis med ett intervall på 70 sekunder.

LUNOS ego, den nya från- och tilluftsventilationen med värmeåtervinning för badrum, klädvård och mindre kök med mera. LUNOS ego, kan monteras i utrymmen som ligger mot yttervägg. ego ventilerar på egen hand både till- och frånluft med värmeåtervinning. Parvis operation krävs inte för ego, eftersom ventilationsdonet arbetar med ständig drift av både till- och frånluft samtidigt. Lunosego

Värmeåtervinningen för LUNOS ego fungerar enligt samma princip som för LUNOS e², dock med den skillnaden att ego arbetar med två batterier och två fläktar istället för ett batteri och en fläkt som i e². I LUNOS ego finns två fläktar som arbetar samtidigt, den ena sidan för ut luft inifrån och den andra tar in luft utifrån, flödesriktningen växlar i intervaller för de båda sidorna. Systemet kan vid behov även ställas in för enbart ett frånluftläge och då erhålls till och med 45 m³/h (12,5 l/s) frånluftflöde och utrymmet blir snabbt ventilerat (t.ex. badrum).

För styrning av LUNOS-systemet finns flera olika alternativ.

 LUNOS bostadsventilationssystem med varmeatervinning       

Mera om LUNOS

Tekniska specifikationer

LUNOS e²
Värmeåtervinning verkningsgrad: 90,6 %
Flöde: 17/32/38 m³/h (4,7/8,9/10,6 l/s)
Spänning: 12 V SELV
Strömförbrukning: 1,4 / 2,8 / 3,3 W (0,09W/m³/h)
Nätspänning-frekvens: 230V/50Hz
Fuktåtervinning: 20-30 %
Ljudnivå: 17 / 19 / 26 dB (A)
Standard, Ljudnivåskillnad (ute/inne): 42dB
Standard ljudfiltrering: 42 dB
Inst.rörets mått: i mm (Ø x D) / (H x B x D):Röret kan kapas: 160 x 500 mm
Donets L: 243 mm
Väggtjocklek att rekommendera: 300 mm
Kärnborrning Ø: 162 mm
Utvändigt galler Ø, runda, vita, 180 mm.
Invändig ventilationskåpa: 180x180x35
Passar till fasadelementet: LUNOtherm

LUNOS ego
LUNOS ego, från- o tilluftsventilation med
värmeåtervinning för våtutrymmen o kök.
Ljudnivå och flöden
23 dB vid 5 m³/h (1,4 l/s)
34 dB vid 10 m³/h (2,8 l/s)
43 dB vid 20 m³/h (5,6 l/s)
43 dB vid 45 m³/h (12,5 l/s) frånluftsläge

Energiåtgång o flöden
1,0 W vid 5 m³/h
1,7 W vid 10 m³/h
4,5 W vid 20 m³/h
4,9 W vid 45 m³/h frånluftsläge

Två EC-Motorer sörjer för två vändande luftströmmar för till - och frånluft.

Storlek: Diam. x L: 160x300 till max.700 mm
Värmeåtervinningsgrad upptill 85 %

Innerkåpa och yttergaller medföljer
Lämpad för nybyggnation och renoveringar av bostadsfastigheter
Väggtjocklek minst 300 mm.

Styrning
Kontrollerad Universal Styrning 5/UNI + 18W
Strömförsörjning 5/NT18 för Universell kontroll för ego ,för montering i kopplingsdosa, Inspänning 230 V AC, Utspänning 12 V DC SELV

Lunos varmeatervinning

 Lunos funktionsbeskrivning3

 

 Tillbaka till Ventilation