Saneeraus- ja desinfiointipalvelut

 

SanConilla on monen vuoden kokemus ja erityisasiantuntemusta vesi- ja palovahinkosaneerauksista, sekä suunnitteluvirheistä tai rakennusvirheistä johtuvien kosteus- ja rakennevahinkojen saneeraamisesta. SanCon toimittaa myös desinfiointi- ja hajunpoistopalveluja ja vahinkojen kuivauksia. Jokainen vahinko on erilainen ja jokaista vahinkoa on sen takia katsottava ainutlaatuiseksi ja hoidettava erityisedellytysten mukaisesti.

Kun vahinkokartoitus ja raportti on tehty, aloitetaan saneeraustyö purkamalla vaurioituneet rakennusosat ja paljastamalla rakenteet, jotka desinfioidaan ja kuivataan. Rakennusmateriaalit vaihdetaan tarvittavassa määrin rakenteiden ja niiden vahinkojen mukaan. Materiaalin vaihtamisen tarpeesta päätetään aina erikseen jokaisen työn kohdalla hyvän lopputuloksen varmistamiseksi. Kun kaikki materiaalivaihdot on tehty ja kuivaus saatettu loppuun, voidaan aloittaa uudelleenrakentaminen.

SanCon suorittaa työt pölyttömästi voimassa olevien määräysten mukaisesti. Saneerausalue eristetään muista tiloista suojaseinien avulla. Pölyn kerääminen ja alipaine järjestetään saneerausalueella pölyn, itiöiden ja muiden epäpuhtauksien leviämisen estämiseksi puhtaisiin tiloihin alueen ulkopuolelle.

Desinfioitaessa ja hajusaneerattaessa SanCon käyttää suurimmaksi osaksi Alron-tuotteita. Osa desinfiointi- ja hajusaneerausaineista levitetään suoraan matalapaineruiskulla, kun taas osa töistä tehdään erikoisvarustuksella ja -menetelmillä. Meillä on erityyppiset fogger- ja microjetvarusteet erikoistöille. Joillekin töille meillä on hyviä biologisia aineita.

Pulsjet foggning ASTQ

SanCon käyttää tarpeen vaatiessa tehokkaaseen desinfiointiin ja hajusaneeraukseen Patriot Pulsjet-fogger-aineita ja työmenetelmiä valmistajan ohjeiden mukaan. Käsittelyssä desinfiointiaine puhalletaan tiloihin. Kuiva savu täyttää koko käsiteltävän huoneen ja laskeutuu kaikille pinnoille ja tunkeutuu vaikeapääsyihin paikkoihin. 

Rakennus- ja desinfiointisiivous

SanCon siivoaa ja desinfioi rakennuksia, siivoaa tulipalojen ja nokipalojen tai sammutusjauheen jätteet. Työ tehdään hyvin huolellisesti. Henkilöstömme on erikseen koulutettu hoitamaan rakennus- ja desinfiointisiivousta, ja SanConilla on tarkoituksenmukainen varustus varmistaakseen hyvän tuloksen. Vahinkosaneerauksen jälkeen siivous ja siivousmenetelmien valinta ovat yhtä tärkeät kuin itse saneeraus. Rakennustöiden ja erityisesti saneerauksen yhteydessä, kun vaurioituneet materiaalit puretaan, suuria määriä epäpuhtauksia vapautuu sisäilmaan. Vaikka kaikki vaurioitunut materiaali poistetaan ja desinfioidaan saneerauksen aikana, tilojen siivous on erinomaisen tärkeää. Myös uudestaan käytettävän irtaimiston ja sisutuksen saneeraus on tärkeää.

Ota yhteyttä: Peter Rosenholm 040 487 0082, peter.rosenholm@sancon.fi