Byggnadstekniskt arbete

 

Vid sidan av skadesaneringar och övriga specialtjänster så utför SanCon även vanligt byggnads- och renoveringsarbete, med samma kompetens och noggrannhet som för vår övriga verksamhet. SanCon kan erbjuda fullständiga byggnadstekniska tjänster vid nybyggnation, allt från planering och kostnadsberäkning till det praktiska arbetsutförandet.

Står du inför en renovering kan det vara en god idé att göra upp en renoveringsplan. Genom konsultation kan vi ge råd och göra behövliga undersökningar för att ge en bild av vad som kan väntas under renoveringen. Vi åtar oss både större och mindre byggnadsprojekt. SanCon kan nu även erbjuda mera omfattande tjänster än tidigare i egen regi, med bland annat målnings-, tapetserings- och plattläggningsarbeten.

Byggbilder

I vår personal finns kunskap om hela processen vid nybygge, mindre ombyggnadsprojekt eller om du endast vill göra mindre omändringar hemma. 

I vårt arbete eftersträvar vi att arbeta dammfritt. Vi är alltid noga med intäckningar och avskärmningar och använder alltid undertryck i arbetet för att undvika dammspridning till utrymmen utanför arbetsområdet.

Ta kontakt så hjälper vi till med allt från planering och bygglovsritningar, till själva utförandet och slutfinishen. 

Mikael Kauppila 040 487 0083, mikael.kauppila@sancon.fi

Torkning

SanCon hjälper dig med att avlägsna fukt både vid nybyggnation och vid vattenskada. Vi utför ytavfuktning, trycktorkning, sugtorkning och murtorkning. Under torkningen följer vi med läget genom mätningar och kan avsluta torkningen så snart som det är möjligt. Vi har expertisen och kan välja den mest lämpliga metoden för ditt fall.

Mats Johansson 040 673 2208, mats.johansson@sancon.fi