Konditionsgranskning vid bostadsaffär

Konditionsgranskning i samband med bostadsaffär - egnahem och sommarstugor

 

Målsättningen med konditionsgranskningen är att kunna presentera opartisk information om objektet till båda parterna, säljarna och köparna, och höja tryggheten med försäljningen.

När du säljer en bostad är det ditt ansvar att inte undanhålla information om försäljningsobjektet för köparen. Dessutom är det tryggare för köparen att känna till byggnadens skick för att kunna beakta kostnader för eventuella åtgärder o.s.v.

SanCon erbjuder tre olika nivåer på granskning av egnahemshus och sommarstugor

Konditionsgranskning standard 780 € + 1,15 €/km

 • Organoleptisk granskning inne och ute
 • Ytfuktmätning
 • Fuktmätning i golvkonstruktion om möjligt
 • Bedömning av fel och brister i bostaden som kan påverka inomhusklimatet negativt, såsom ventilationens funktion, avvikande orenhetskällor och fuktskador
 • Rapport med åtgärdsförslag


Konditionsgranskning standard plus 1150 € + 1,15 €/km

 • Organoleptisk granskning inne och ute
 • Ytfuktmätning
 • Fuktmätning i golvkonstruktion om möjligt
 • Konstruktionsöppning i riskkonstruktioner
 • Bedömning av fel och brister i bostaden som kan påverka inomhusklimatet negativt, såsom ventilationens funktion, avvikande orenhetskällor och fuktskador
 • Rapport med åtgärdsförslag


Konditionsgranskning omfattande, fråga pris

 • Organoleptisk granskning inne och ute
 • Ytfuktmätning
 • Fuktmätning i golvkonstruktion om möjligt
 • Konstruktionsöppning riskkonstruktioner
 • Bedömning av fel och brister i bostaden som kan påverka inomhusklimatet negativt, såsom ventilationens funktion, avvikande orenhetskällor och fuktskador
 • Rapport med åtgärdsförslag
 • Materialprov för mikrobanalys

 

Lägenheter radhus eller våningshus

Konditionsbedömning 290 € + 1,15 €/km

 • Ytfuktmätning
 • Visuell granskning av ytor och VVS-utrustning
 • Bedömning av fel och brister i bostaden som kan påverka inomhusklimatet negativt, såsom ventilationens funktion, avvikande orenhetskällor och fuktskador.
 • Rapport med åtgärdsförslag

 

Har du frågor eller vill beställa en konditionsgranskning? Ta kontakt!

Malin Enroth
040 487 0306
malin.enroth@sancon.fi

Mats Johansson
040 673 2208
mats.johansson@sancon.fi