Konditionsgranskning vid bostadsaffär

Konditionsgranskning i samband med bostadsaffär - egnahem och sommarstugor

Målsättningen med konditionsgranskningen är att kunna presentera opartisk information om objektet till båda parterna, säljarna och köparna, och höja tryggheten med försäljningen.
När du säljer en bostad är det ditt ansvar att inte undanhålla information om försäljningsobjektet för köparen. Dessutom är det tryggare för köparen att känna till byggnadens skick för att kunna beakta kostnader för eventuella åtgärder o.s.v.

SanCon erbjuder två olika nivåer på granskning av egnahemshus

Konditionsgranskning på grundnivå.

 • Granskning av byggnadens säkerhet, t.ex. utrymningsvägar, väggstegar, takstegar och snöhinder.
 • Granskning av byggnadsteknik, t.ex. dränering, bottenbjälklag och krypgrund, ytterväggar och fasad, övrebjälklag, fönster, dörrar och tak.
 • Bedömning av fel och brister i byggnaden som kan påverka hälsan negativt, såsom ventilationens funktion, avvikande orenhetskällor och fuktskador.
 • Visuell granskning av hustekniken, såsom värmesystem, vattenanordningar och ventilation.
 • Mätningar.
 • Extra omfattande granskning av våtrum och deras fukttekniska funktion.

 

I samband med granskningarna görs minst en granskningslucka i konstruktion (blindsockel-konstruktion, vägg mot mark eller uppreglat golv på betongplatta). Ytfuktmätningar utförs i samtliga utrymmen och minst en konstruktionsfuktmätning utförs. Granskningens resultat sammanställs i en rapport. I rapporten ingår upptäckta fel och brister med förklaringar, förslag på vidareundersökningar och begränsade åtgärdsförslag.

Konditionsgranskning, omfattande.

I samband med den mera omfattande granskningen tillkommer, utöver granskningen på grundnivå, flera granskningsluckor i konstruktionerna för större resultatsäkerhet. Från konstruktionsöppningar tas materialprov som skickas för mikrobanalys (analys av mögeltillväxt, fyra stycken). Till granskningen hör också omfattande fuktmätningar i konstruktionerna.
Granskningens resultat sammanställs i en rapport. I rapporten ingår upptäckta fel och brister med förklaringar, förslag på vidareundersökningar och åtgärdsförslag.

Konditionsgranskning i samband med bostadsaffär - lägenheter

Målsättningen med konditionsgranskningen är att kunna presentera opartisk information om objektet till båda parterna, säljarna och köparna, och höja tryggheten med försäljningen.
När du säljer en bostad är det ditt ansvar att inte undanhålla information om försäljningsobjektet för köparen. Dessutom är det tryggare för köparen att känna till bostadens skick för att kunna beakta kostnader för eventuella åtgärder o.s.v.

Konditionsgranskning av lägenhet

 • Ytfuktmätning
 • Visuell granskning
 • Bakgrundsutredning
 • Bedömning av fel och brister i bostaden som kan påverka hälsan negativt, såsom ventilationens funktion, avvikande orenhetskällor och fuktskador.
 • Rapport med åtgärdsförslag

 

 

Har du frågor eller vill beställa en konditionsgranskning? Ta kontakt!

Malin Enroth
Tel.: 040 487 0306
E-post: malin.enroth@sancon.fi

Mats Johansson
Tel.: 040 673 2208
E-post: mats.johansson@sancon.fi